تعرفه‌های ثبت‌نام

 

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

 

تعرفه 

از ۳۰ آبان تا آخرین مهلت ثبت نام

تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

 

Euro 90

۲۰۰.۰۰۰ تومان

۱۵۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

Euro 99

۲۳۰.۰۰۰ تومان 

۱۸۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 125

۲۵۰.۰۰۰ تومان

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۲۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 * هزینه دریافت گواهینامه بین المللی کارگاه الکترونیک ۸ ساعته دستاوردهای نوین علمی در زراعت و اصلاح نباتات کنفرانس بوخوم مبلغ ۴۳۰هزار تومان می‌باشد.

 

ثبت نام حضوری

 

از ۲۱ آبان تا آخرین مهلت ثبت نام

تا ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶

 

Euro 1750

Euro 1450

ویژه دانشجویان

Euro 2200

Euro 1750

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2600

Euro 2000

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2200 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.